• การเรียนการสอน
    315 หมู่ 9 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130

26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ????ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ????

26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ????ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ????