• การเรียนการสอน
    315 หมู่ 9 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130

SAVE ZONE NO NEW FACE ลดผู้เสพหน้าใหม่ สร้างพื้นที่ปลอดภัยในสถานศึกษา

SAVE ZONE NO NEW FACE ลดผู้เสพหน้าใหม่ สร้างพื้นที่ปลอดภัยในสถานศึกษา