• การเรียนการสอน
    315 หมู่ 9 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน

ในยุค ‘New Normal’ เมื่อโควิด-19 ผลักเราสู่ชีวิต 'ปกติวิถีใหม่