• การเรียนการสอน
    315 หมู่ 9 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130

กิจกรรมแต่งคำขวัญ วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2564

กิจกรรมแต่งคำขวัญ “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2564”