• การเรียนการสอน
    315 หมู่ 9 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130

ร่วมลงนามถวายพระพร ออนไลน์ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร ครู บุคคลากร นักเรียน เเละประชาชนทั่วไป ร่วมลงนามถวายพระพร ออนไลน์ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
ได้ตาทมลิ้งนี้ https://forms.gle/aRdXctaFuhNPVsZW6