• การเรียนการสอน
    315 หมู่ 9 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130

สนับสนุนน้ำดื่มของโรงเรียนเพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้นำชุมชน อสม. และผู้กักตัว ณ ศูนย์กักตัว หอประชุมโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคมสนับสนุนน้ำดื่มของโรงเรียนเพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้นำชุมชน อสม. และผู้กักตัว ณ ศูนย์กักตัว หอประชุมโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม( Local Quarantine (LQ)ตำบลโคกปรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์