• การเรียนการสอน
    315 หมู่ 9 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130

ประกาศการประกวดราคาจ้างก่อสร้างานก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง ด้วยวิธี e-bidding

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "โรงเรียน" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
งานก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก ๒๖๐ ที่นั่ง ณ โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)
โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้
https://drive.google.com/file/d/1al8HDoQuzVDdIUd45sjSpPwn8RME35Qe/view