• การเรียนการสอน
    315 หมู่ 9 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130

อักษรย่อ/สี/ต้นไม้ประจำโรงเรียน

...