• การเรียนการสอน
  315 หมู่ 9 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130

 • 206616885_4235904783134757_6721673561372445947_n.jpg

  26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ????ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ????

 • 208348476_4239742116084357_540943349372778390_n.png

  SAVE ZONE NO NEW FACE ลดผู้เสพหน้าใหม่ สร้างพื้นที่ปลอดภัยในสถานศึกษา

 • 209475035_4241420499249852_1902361377028275267_n.jpg

  กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน

 • 226380315_4334673953257839_5879970482354942689_n.jpg

  กิจกรรมแต่งคำขวัญ วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2564

 • 216218576_4331200303605204_1855787857422866314_n.jpg

  นักเรียนร่วมประกวดคำขวัญวันภาษาไทย 29 กรกฎาคม

 • 223542655_4319039328154635_8702873404138790399_n.jpg

  ร่วมลงนามถวายพระพร ออนไลน์ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 • 226223418_4328922657166302_3075225470179030614_n.jpg

  สนับสนุนน้ำดื่มของโรงเรียนเพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้นำชุมชน อสม. และผู้กักตัว ณ ศูนย์กักตัว หอประชุมโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม

 • .pdf

  ประกาศการประกวดราคาจ้างก่อสร้างานก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง ด้วยวิธี e-bidding

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูข่าวทั้งหมด

ผู้บริหาร